Wiadomości

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o.o. określa dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej tbs.poddebice.pl Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 […]

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w obecnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce.

Wytyczne/zalecenia w sprawie trybu postępowania w razie awarii w lokalu mieszkalnym objętym izolacją albo kwarantanną domową w związku z pandemią koronawirusa, proszę o przyjęcie poniższych informacji. W obecnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, istnieje konieczność ścisłej współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a przedsiębiorcami wykonującymi prace na rzecz obywateli. W związku z powyższym proszę […]

Towarzystwo Budownictwa Społecznego © 2015
Wykonanie i wdrożenie Arkadiusz Charuba
stopka