Month – Kwiecień 2020

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w obecnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce.

Wytyczne/zalecenia w sprawie trybu postępowania w razie awarii w lokalu mieszkalnym objętym izolacją albo kwarantanną domową w związku z pandemią koronawirusa, proszę o przyjęcie poniższych informacji. W obecnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, istnieje konieczność ścisłej współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a przedsiębiorcami wykonującymi prace na rzecz obywateli. W związku z powyższym proszę […]

Towarzystwo Budownictwa Społecznego © 2015
Wykonanie i wdrożenie Arkadiusz Charuba
stopka