Przetargi

Zaproszenie do przedstawiania ofert w związku z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o.o zaprasza do przedstawienia ofert w związku z Pracowniczymi Planami Kapitałowym(PPK). Umowa zostanie zawarta w trybie negocjacji. Oferty należy przedstawić pisemnie bądź na umówionych spotkaniach do 30 października 2020 roku. tel. (43) 678-83-69. mail: tbs@tbs.poddebice.pl Adres: ul. Przyszłość 5, 99-200 Poddębice. Prezes Zarządu Przemysław Jaszczak

Towarzystwo Budownictwa Społecznego © 2015
Wykonanie i wdrożenie Arkadiusz Charuba
stopka