IV Łódzkie Seminarium Rynku Nieruchomości

Już po raz czwarty odbyło się w Łodzi Seminarium Rynku Nieruchomości. W tym roku miało ono wyjątkowy charakter, ponieważ podczas obrad, wicewojewoda łódzki Paweł Bejda uhonorował jedną z uczestniczek forum – panią Annę Karską – Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Spotkanie stało się okazją do wręczenia branżowych odznaczeń Instytutu Gospodarki Nieruchomościami – złotych, srebrnych i brązowych – oraz licencji dla zarządców nieruchomości nowo powołanej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

– Dziękuję za to, że porządkujecie rynek nieruchomości. Życzę, abyście prężnie się rozwijali, bo będzie to dla dobra mieszkańców, nie tylko województwa łódzkiego, ale i dla całej Polski. Gratuluję odznaczenia państwowego – zwrócił się do zebranych wicewojewoda.

Obrady czwartego Seminarium Rynku Nieruchomości dotyczą następujących tematów: programu działania Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w obliczu niebezpieczeństwa przedawnienia roszczeń i zasiedzenia służebności gruntowych przez przedsiębiorstwa przesyłowe, zasady udzielania pomocy prawnej członkom Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami przez Biuro Rzecznika Praw Przedsiębiorców KIGN, preferencyjnych programów i środków finansowych – krajowych oraz europejskich na rynku nieruchomości w latach 2014-2010, doraźna pomoc medyczna dla mieszkańców zarządzanych zasobów, innowacyjne technologie opomiarowania wody i ciepła, skuteczne metody naprawy pokryć dachowych, termomodernizacja obiektów bez ingerencji w elewację, produkcja energii elektrycznej i cieplnej z OZE.

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego © 2015
Wykonanie i wdrożenie Arkadiusz Charuba
stopka