Informacje o Twarzystwie Budownictwa Społecznego

Prezentacja
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o.o.
w zakresie zrealizowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o.o., powołane uchwałą Rady Miejskiej w Poddębicach w 1999 roku, a zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w 2000 r., jest jednoosobową spółką Gminy Poddębice. Nad prawidłowością działalności Spółki czuwa Rada Nadzorcza w składzie trzyosobowym. Kadencja rady Nadzorczej trwa 3 lata.
Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu od chwili powołania spółki do dnia 06.12.2018 r pełniła pani Anna Karska. Obecnie Prezesem Zarządu Spółki jest pan Przemysław Jaszczak.

Spółka przygotowała w 2000 r. koncepcję zagospodarowania działek wniesionych przez Zgromadzenie Wspólników w postaci aportu w Poddębicach przy zbiegu ulic Sobieskiego i Przyszłość. Koncepcja przewidywała w pierwotnej wersji zabudowę zwartą trzema budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi pierzei wymienionych wyżej ulic oraz zespół 16 garaży.
W 2004 r. dokonano aktualizacji koncepcji. W miejsce zaproponowanych wcześniej garaży zaprojektowano dodatkowo czwarty budynek mieszkalny, już wolno stojący. A w 2009 r. jeszcze piąty budynek, też wolno stojący.

TBS w Poddębicach Sp. z o.o. oddało do użytku w Poddębicach:
• budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sobieskiego 6 (23 mieszkania) o pow. mieszkalnej 1102,51 m² w listopadzie 2001 r.,
• budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przyszłość 5 (27 mieszkań) o pow. mieszkalnej 1132,49 m² w październiku 2003 r., i użytkowej 34 m², w której mieści się biuro administracji w 2006 r.
• budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przyszłość 3 (20 mieszkań) o pow. mieszkalnej 826,37 m² w listopadzie 2005 r.
• budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przyszłość 3a (21 mieszkań) o pow. mieszkalnej 857,52 m² w październiku 2007 r.
• budynek mieszkalny przy ul. Jana III Sobieskiego 4 (21 mieszkań)0 pow. mieszkalnej 857,52 m², w maju 2011 r..

Realizacja przedsięwzięć odbywała się z udziałem środków kredytowych Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Kredyt stanowił prawie 70% kosztów przedsięwzięcia, z wyjątkiem budynku Nr 5, gdzie kredyt stanowił około 50% kosztów przedsięwzięcia.

Budynki mieszkalne zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej. Ławy fundamentowe żelbetowe posadowiono zgodnie z opracowaniem badań gruntowych. Ściany fundamentowe wykonano z cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cementowej klasy.
Ściany nośne wewnętrzne gr. 25 cm (w układzie poprzecznym i mieszanym) z pustaków typu „U” w zależności od potrzeb wzmocnione trzpieniami żelbetowymi.
Ściany zewnętrzne gr. 29 cm zaprojektowano z pustaków „MAX” wzmacniane w zależności od potrzeb.
Na zewnętrzną warstwę wykończeniową zastosowano cegłę klinkierową JOPEK o szerokości 9 cm. Ścianę klinkierową zaprojektowano w pasie przyziemia okalającym budynek. Jako warstwę izolacji termicznej zastosowano styropian grubości 12 cm. Współczynnik przenikania ciepła k=0,278 W/m²xK.
Ścianę o konstrukcji tradycyjnej wykończono tynkiem na siatce w systemie Terranowa. Powyżej przyziemia zastosowano ścianę ocieploną w systemie Terranowa z zastosowaniem tynków akrylowych wykonywanych metodą lekką mokrą z udziałem styropianu o grubości 12 cm. Na elewacjach budynku zaprojektowano bonie o rowku wysokości 3 cm i głębokości 1 cm. Współczynnik przenikania ciepła k=0,285 W/m²xK.
Kolorystyka elementów zewnętrznych i wewnętrznych budynku w tonacji żółcieni z czerwienią ceglastą i pastelowym beżem.
Ściany działowe gr. 9 cm z pustaków „MAX”.

Stropy ceramiczne gęstożebrowe „TERIVA NOVA” o wysokości konstrukcyjnej 24 cm lub stropy prefabrykowane (płyty kanałowe). Płyty stropowe loggii zaprojektowano jako płyty monolityczne gr. 12 cm wykonywane na budowie.

Schody wewnętrzne wykonano jako schody żelbetowe wylewane na budowie.

Na ostatniej kondygnacji zastosowano dach w układzie mieszanym. W części frontowej konstrukcję drewnianą ze spadkiem 45°, pokrytą dachówką cementową BRAAS, w pozostałej – stropodachu wentylowanego przekrytego płytami korytkowymi zamkniętymi na ażurowych ściankach z cegły kratówki.
Przy dachu pogrążonym zastosowano jako warstwę termiczną wełnę mineralną grubości 24 cm. Jako warstwę wierzchnią zastosowano papę wierzchniego krycia, termozgrzewalną z posypką na warstwie podkładowej z papy termozgrzewalnej podkładowej.
Odprowadzenie wody z dachu nastąpi do rur deszczowych wewnętrznych usytuowanych w klatkach schodowych.

W budynku jest wentylacja grawitacyjną w formie pustaków ceramicznych 19×19 cm w pomieszczeniach gospodarczych, pomocniczych, sanitarnych i hallach komunikacyjnych.
Wentylację stropodachu wykonano za pomocą osiatkowanych otworów o wymiarach 10×10 cm w ścianach attykowych.

Budynki mieszkalne podłączone są do sieci miejskich zgodnie z warunkami technicznymi przyłączeń wydanych przez gestorów sieci . Obiekty wyposażono w następujące instalacje:
– wodno-kanalizacyjną
– centralnego ogrzewania
– ciepłej wody
– elektryczną
– telefoniczną
– domofonową
– telewizji kablowej

Mieszkania wyposażone zostały w wannę (lub opcjonalnie w brodzik w mieszkaniach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych po jednym w każdym budynku), umywalkę, muszlę klozetową, dolnopłuk lub kompakt, zawór do pralki, kuchnię gazową czteropalnikową z piekarnikiem elektrycznym i butlą gazową, zlewozmywak dwukomorowy z szafką.
Kuchnie gazowe zasilane są z butli gazowych propan-butan.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego © 2015
Wykonanie i wdrożenie Arkadiusz Charuba
stopka