Bez kategorii

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o.o. określa dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej tbs.poddebice.pl Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 […]

Towarzystwo Budownictwa Społecznego © 2015
Wykonanie i wdrożenie Arkadiusz Charuba
stopka